Lämpöputki

Lämpöputki

Lämpöputken rakenne on teoreettisesti jaettu kolmeen osaan: pohjan höyrystinosaan, adiabaattiseen osaan (kuljetus) keskellä ja lauhdutinosaan ylhäällä. 

Ulkopuolelta höyrystinosaan kohdistettu lämpö johdetaan putken seinämän läpi, jossa se höyrystää “työaineen”. Tuloksena oleva höyrypaine ajaa höyryn ylös adiabaattisen osan läpi lauhdutinosaan, jossa höyry lauhtuu ja vapauttaa työaineen energian kylmään lämmöntalteenottopiiriin. Lämpö voidaan ottaa suoraan talteen haluttuun piiriin ja näin säästää asteisuudessa. Erillistä välipiiriä ei tarvita, koska lämpöputki toimii välipiirinä.

Lämmöntalteenottopiirinä voi toimia muun muassa:
 
● Syöttövesi
● Kaukolämpövesi
● Palamis- tai kuivausilma
● Höyry => höyrynkehitin
 
Lämpöputkissa käytetään erityyppisiä työaineita, kuten tislattua vettä, asetonia, ammoniakkia ja öljyjä vaaditun käyttölämpötilan perusteella
Kaasu/ilma
Kaasu / neste
Höyrygeneraattori

Tiedot & Hyödyt

Skaalautuva ja kustomoitu

Modulaarinen rakenne mahdollistaa asennuksen paikan päällä myös ahtaissa tiloissa. Laitteen rakenteessa voidaan ottaa huomioon mahdollinen lämmönsiirtopinta-alan kasvattaminen tulevaisuudessa tai laitteen lämmönsiirtopintaa voidaan pienentää, mikäli savukaasujen lämpötila menee liian alhaiseksi, jolloin korroosion riski kasvaa.

Puhdistus ja hoito

Suodattimista huolimatta putkeen kulkeutuu savukaasun mukana partikkeleita ja mahdollisesti tuhkaa. Käytämme sileitä putkia ilman rimoja, mikä pienentää merkittävästi lian kertymistä putken pintaan. Likaantumista voidaan estää käytön aikana mm. ääni- ja höyrynuohoimilla. Seisokin aikana lämmönsiirtopintojen puhdistus on mahdollista mekaanisesti (avattavat ovet lämmönsiirtopinnoille) tai pesemällä pinnat kuivajääpuhalluksella, jolloin savukaasukanavaan ei tule vettä ja kanava pysyy kuivana.

Lämpöputken reaktiivisuus ja koko

Lämpöputken reaktioaika on nopea, jopa jäisenä. Se ei vaadi käyttöönottaessa esilämmitystä. Verrattuna perinteisiin hukkalämmön talteenottokattiloihin, lämpöputkitekniikka vähentää asennustilaa ja pienentää asennuskustannuksia. Asennukset voidaan tehdä ahtaisiinkin tiloihin olemassa olevan prosessin keskelle.

Lämpöputken käyttöönotto

Lämpöputkilämmönsiirtimen käyttöönotto on vaivaton. Huolehtimalla kylmän lämmöntalteenottopiiriin virtaus ennen käynnistystä, voidaan kuumapuoli ottaa käyttöön suoraan täydelle teholle.

LOW PRESSURE DROP

Low parasitic load means less capital and running cost on fans and greater energy recovery possibilities.

ISOTHERMAL OPERATION – NO HOT OR COLD SPOTS

Eliminates cold corners and condensation. Allows greater energy recovery. Better Longevity for thermal oil.

ROBUST MATERIALS AND LONG LIFE

Design allows pipes to freely expand and contract, thus no thermal stress on structure. Thick pipe walls resist erosion/corrosion.

LOW FOWLING

Use of smooth pipes allows exchangers to be used in high particulate or oily applications.

ISOTHERMAL OPERATION – NO HOT OR COLD SPOTS

Eliminates cold corners and condensation. Allows greater energy recovery. Better Longevity for thermal oil.

ALUMINIUM FURNACE

GAS TO AIR –  AUTOMOTIVE USA 2008

Exhaust temp in/out:  400 °C / 266 °C
Air temp in/out:  30 °C / 293 °C
Energy recovered:  528 kW
Exhaust mass flow:  12 000 kg/h
Air mass flow:  6 374 kg/h

AIR PREHEATER

GAS TO AIR – PETROCHEMICAL PLANT, FREEPORT TEXAS 2016

Exhaust temp in/out: 360 °C / 142 °C
Air temp in/out: 26 °C / 254 °C
Energy recovered: 3 100 kW
Exhaust mass flow: 48 856 kg/h
Water mass flow: 49 124 kg/h

GAS PIPELINE COMPRESSOR STATION

GAS TO LIQUID – CANADA 2012

Exhaust temp in/out: 454 °C / 180 °C
Water temp in/out: 50 °C / 90 °C
Energy recovered: 1200 kW
Exhaust mass flow: 28 567 kg/h
Water mass flow: 14 470 kg/h
Exhaust pressure: drop 750 Pa

GAS TO OIL

GAS TO LIQUID – WASTE PROCESSING PLANT, PYROLYSIS UK 2011

Exhaust temp in/out:  1000 °C / 250 °C
Water temp in/out:  135 °C / 280 °C
Energy recovered:  940 kW
Exhaust mass flow:  4150 kg/h
Water mass flow:  9200 kg/h
Exhaust pressure drop:  650 Pa

HÖYRYNKEHITIN – SUOMI 2020

Savukaasu sisään 365 °C
Savukaasu ulo 174 °C
Syöttövesi sisään 105 °C
Höyry ulos 182 °C
Teho 1230 kW

OUR SERVICE IS PROVIDED AS AN AUTHORIZED TECHNOLOGY PARTNERSHIP WITH ECONOTHERM UK LTD.

The company was formed in 2007 in order to develop, design, manufacture and deliver heat pipe waste heat recovery units for industrial applications.

The company acquired the intellectual properties of a company called Transterm, which included and culminated into 25 years of extensive research and development in the field of heat pipe technology. Econotherm has since patented number of heat pipe technologies for onshore as well as for offshore applications.

With now over 300 successful implementations, Econotherm has built up an remarkable list of blue-chip references. Econotherm equipment are currently operating in 12 countries and 8 industrial sectors with a range of power from 10 kW to 15 MW. Our onshore customers claim that in their projects the payback time has been less than two years.

Juha Mäntynen

CEO, Sales
juha@swsupply.fi
+358 50 440 3885

Hannu Riikonen

Quality & Projects
hannu@swsupply.fi
+358 50 434 5255