Energiantuotanto

HELIEX POWER – GenSet Höyrygeneraattorit

Heliex Power suunnittelee ja
valmistaa energian talteenotto
laitteita, mitkä valjastavat höyryn
liike-energian sähköntuotannon
hyötykäyttöön.

Prosessiteolliuudessa höyry on
pääasiallinen lämmönlähde, joka
tuotetaan tyypillisesti
voimalaitoksessa. Ennen
prosessiin syöttöä,
voimalaitoksella tuotetun
höyrynpaine alennetaan
säätöventtiilillä haluttuun
paineeseen ja samalla höyryn like-
energia hävitetään
paineenalennusventtiilillä.
Paineen laskun seurauksesta
höyry tulistuu, asettaa mahdollisia
haasteita höyryn jatkokäyttöön tai
kylläisen höyryn saamiseksi
joudutaan käyttämään erillisiä
tulistuksenpoistimia.

GenSet –höyryturbiinilla haluttu
prosessihöyryn paine asetaan
operaattorin haluamaan
paineeseen ja paisunnassa
syntyvä like-energia valjastetaan
“kaksoisruuvi”-turbiinilla
sähköntuotantoon. GenSet –
turbiiniyksikkö on täysin
automatisoitu, helposti
asennettavissa ja
käyttöönotettavissa.

HELIEX POWER – Plug & play

transparency 65pc with cut out
  • Skaalautuva, vankka, luotettava ja luja malli
  • Suora höyrynsyöttö ilman riskiä turbiinin rikkoutumisesta
  • Kaksoisruuvirakenne mahdollistaa kylläisen / märän höyryn käytön sähköntuotannossa
  • Pienempi pyörimisnopeus kuin perinteisillä turbiineilla
  • Joustava – muunneltavat höyryn syöttönopeudet
  • Halvemmat komponenttikusta

Juha Mäntynen

Managing Director
juha@swsupply.fi
+358 50 440 3885

Arto Kettunen

Sales
arto@swsupply.fi
+358 45 7734 5077

Hannu Riikonen

Quality & Projects
hannu@swsupply.fi
+358 50 434 5255