Lämmönsiirtoratkaisuja toteuttava South-West Supply toimittaa yhdessä ADVEN Oy:n kanssa Terrafamelle uudenlaista lämmönsiirrinteknologiaa, joka tulee merkittävästi pienentämään fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian osuutta Terrafamen lämmöntuotannossa.

Arvioidut ympäristövaikutukset

  • Käyttöön otettavilla teknologioilla saadaan otettua hukkaenergiaa talteen* arviolta 72 000 MWh, joka vastaa noin 2 500 omakotitalon energiankulutusta vuodessa.
  • Hukkaenergian uudelleen käytössä hiilidioksidipäästöt vähenevät arviolta 11 900 tonnia vuodessa, joka vastaa noin 4 000 henkilöauton CO2-päästöjä (95 g/km, 30 000 km/v).

* Talteenotettavan energian määrä riippuu tehtaan tuotannosta: mitä suuremmalla kapasiteetilla tehdas tuottaa, sitä enemmän syntyy talteenotettavaa hukkaenergiaa.

Uusi teknologia vetylaitosten savukaasujen lämmöntalteenotossa

Vetylaitoksissa syntyvä savukaasun hukkaenergia otetaan jatkossa talteen South-West Supplyn toimittamalla lämpöputkiteknologialla.

Teknologia otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.

Samaa teknologiaa on hyödynnetty aiemmin voimalaitoksissa, mutta vetylaitoksissa sen käyttö on uutta.

– Uusi teknologia mahdollistaa lämmöntalteenoton kustannustehokkaasti paikoissa, joissa perinteiset putki- ja levylämmönsiirtimet eivät kestä tai ne likaantuvat herkästi, South-West Supplyn toimitusjohtaja Juha Mäntynen sanoo.

Lämpöputkilämmönsiirrin soveltuu parhaiten kuumien kaasujen lämmöntalteenottoon. Hukkalämpö voidaan hyödyntää välittömästi mm. kaukolämmön tuotannossa, ilman lämmityksessä tai vaikka höyryntuotannossa, niin kuin Terrafamen vetylaitoksissa tullaan hyödyntämään.

Lisätietoja

South-West Supply Oy Ltd., toimitusjohtaja, Juha Mäntynen, 050 440 3885, juha@swsupply.fi